Miljöwebb Landskap

Miljöwebb Landskap är ett it-system med information om miljöföreteelser som finns i Trafikverkets anläggning.

Nyheter

24/4 lanserades ny granskningsfunktion i Miljöwebb Landskap som innebär att ändringar för händelser Inventering och Utförd miljöåtgärd numera genomgår en granskning och får en kvalitetsstämpel.
Mer information finns i systemmeddelande i Miljöwebb Landskap.

Miljöwebb Landskap samlar relevant information om förekomst och status för Trafikverkets miljöföreteelser. Information från Miljöwebb Landskap används för planering av underhåll och investering lokalt, regionalt och nationellt samt för analys av tillstånd och åtgärder av betydelse för Trafikverket.

I Miljöwebb Landskap finns information om följande miljöföreteelser:

 • Allé
 • Artrik järnvägsmiljö
 • Artrik vägmiljö
 • Bevarandevärd bro
 • Faunapassage för medelstora däggdjur
 • Faunapassage för stora däggdjur
 • Grod- och kräldjurspassage
 • Kulturhistorisk järnvägsmiljö
 • Kulturväg (ny)
 • Solitära träd
 • Stenmur (ny)
 • Vattenfaunapassage
 • Väganknutet kulturminne
 • Övrig miljöföreteelse

Kommande utveckling: Invasiva arter och Bevarandevärda trummor

Behörighet externa användare

Tillgång till Miljöwebb Landskap kan endast ges till dig som har ett uppdrag hos Trafikverket.

Alla användare av Miljöwebb Landskap behöver först ett externt användarkonto på Trafikverket. Med ett externt användarkonto på Trafikverket kan du logga in på Min sida på en egen dator. Alla med externt användarkonto har automatiskt läsbehörighet.

Du som ska skriva in information i systemet behöver söka behörighet via din uppdragsgivare på Trafikverket. Det finns olika behörigheter i Miljöwebb Landskap beroende på vilken roll användaren har.

Behörighetsroller (pdf-fil, 400 kB, öppnas i nytt fönster)

Inloggning sker via Min sida eller direkt i Miljöwebb Landskap via länkarna nedan.

Grundläggande information om miljöföreteelserna går att ladda ner som geografiska data via Lastkajen, Trafikverkets system för externa användare av väg- och järnvägsdata. Det är kostnadsfritt att hämta data och du registrerar dig med en giltig e-postadress.

Läs mer om Lastkajen (trafikverket.se)

Information och instruktioner i externt arbetsrum

Miljöwebb Landskap tillhandahåller information och instruktioner till externa användare via ett externt arbetsrum, det vill säga en webbplats där dokument delas. För att få tillgång till det externa arbetsrummet söks följande behörighet i Trafikverkets behörighetssystem Arthur: Miljöwebb Landskap extern – Besökare.

Bra att veta om personuppgifter i Miljöwebb Landskap

När du registrerar information eller lägger upp bilder/dokument sparas information om vem som gjort uppdateringen. De uppgifter som sparas är namn och användarID. Uppgifterna finns sedan tillgängliga för användare av systemet, och kan delas med andra parter. Syftet med att spara informationen är att kvalitetssäkra data och att kunna kontakta den som arbetat med ett objekt vid behov.

Om du av någon anledning vill ha dina personuppgifter borttagna, kontakta förvaltningen.

Information om hur Trafikverket hanterar personuppgifter, se sidan:
Så hanterarar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Användarstöd

Miljöwebb Landskaps externa arbetsrum

TDOK 2014:0232 2.0 Miljöwebb Landskap – IT-stöd för miljöföreteelser, rutinbeskrivning 

TDOK 2023:0101 Manual för Miljöwebb Landskap 

TDOK 2023:0149 Miljöwebb Landskap – Allé

TDOK 2023:0150 Miljöwebb Landskap – Artrik järnvägsmiljö

TDOK 2023:0151 Miljöwebb Landskap – Artrik vägmiljö

TDOK 2023:0152 Miljöwebb Landskap – Bevarandevärd bro

TDOK 2023:0153 Miljöwebb Landskap – Faunapassage för medelstora däggdjur

TDOK 2023:0154 Miljöwebb Landskap – Faunapassage för stora däggdjur

TDOK 2023:0155 Miljöwebb Landskap – Grod- och kräldjurskonstruktioner

TDOK 2023:0156 Miljöwebb Landskap – Kulturhistorisk järnvägsmiljö

TDOK 2023:0157 Miljöwebb Landskap - Kulturväg

TDOK 2023:0158 Miljöwebb Landskap – Solitära träd

TDOK 2023:0159 Miljöwebb Landskap - Stenmur

TDOK 2023:0160 Miljöwebb Landskap - Vattenfaunapassage

TDOK 2023:0161 Miljöwebb Landskap – Väganknutet kulturminne

TDOK 2023:0162 Miljöwebb Landskap – Övrig miljöföreteelse

Definition, avgränsning, kvalitetssäkring och täckningsgrad (pdf, 438 kB)

Frågor och svar (FAQ) Miljöwebb Landskap (pdf 333 kB)

Felanmälan och support

Vi rekommenderar Microsoft Edge, alla funktioner kanske inte fungerar i andra webbläsare.

För felanmälan och support, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se under Kontakta oss.