Slopat ålderskrav på JRK-relä

Krav på skrotning av signalreläer av insticktyp som är 45 år eller äldre har upphört att gälla.

Erfarenheter av äldre reläer är att de inte har nämnvärt sämre funktionalitet än nyare reläer.

Det kan därmed inträffa att reläer som är äldre än 45 år levereras vid köp av begagnade (BEG) artiklar.