Nytt sortiment: Panelstängsel

Från och med november månad har Panelstängsel tillkommit som TGM-material. Detta beställs via materialkatalogen likt övrigt TGM-material. Ni hittar artiklarna under kategorin Övriga anläggningar – Hägnad.