Evakuering och röjning vid järnväg – blankett för lösningsförslag

Blanketten är ett webbformulär som ska fyllas i av järnvägsföretag som är inblandade i en eventuell evakuerings- och röjningssituation. Blanketten visar järnvägsföretags förslag på hur en möjlig evakuering/röjning ska gå till.

Regeringen ställer krav på branschen och Trafikverket för inom vilka tidsfrister en evakuering och röjning ska vara påbörjad. Blanketten skapar förutsättningar för att branschen och Trafikverket tillsammans uppnår de tidsfrister som regeringen kravställer.

Järnvägsföretagets trafikledning (eller annan lämplig funktion) ska, på uppmaning av Trafikverket, skicka in en digital blankett till Trafikverkets operativa ledning. Uppmaningen skickas av Trafikverket i ett Trafikmeddelande i situationer där en evakuering och-/eller röjning kan komma att behövas enligt följande: ”Förbered lösningsförslag för evakuering/röjning”.

Efter att uppmaningen har skickats ska lämplig funktion hos Järnvägsföretaget skicka in blanketten senast inom 15 minuter till Trafikverkets trafikledning.

Blanketten via Min sida

Du når blanketten via ”Min Sida – Extern anslutning”. Min sida kräver inloggning och för att få behörighet skickar du en ansökan support för Järnväg, se Kontakt oss.
Har du behörighet går du direkt till Min sida.
Min sida