Beställning av järnvägstekniska dokument (Ebba)

Ebba är Trafikverkets system för att hantera in- och utleveranser av digital förvaltningsdata för järnväg. De främsta användarna av Ebba är datasamordnare, projektörer, leveransansvariga, överlämnandekoordinatorer och projektledare.

I Ebba kan användaren söka och beställa förvaltningsdata inom alla järnvägstekniska områden, exempelvis ritningar, direkt via sin webbläsare. Inga andra programvaror behövs.

Andra fördelar med Ebba är:

  • en gemensam ingång, vilket sparar tid för såväl förvaltare som beställare och leverantör
  • fullständig spårbarhet där det är lätt att se vem som lånat ut ett dokument och när det beräknas vara levererat åter
  • förbättrad datakvalitet på inlevererade data
  • bättre kontroll på dokumentflödet för in- och utleveranser

Behörighet till Ebba

Ebba har många olika funktioner för olika roller inom ett projekt. Nedan listar vi behörigheter för användare av Ebba utanför Trafikverket. Du behöver behörigheterna för att kunna beställa teknisk dokumentation och utföra delar av en inleverans av teknisk dokumentation för järnväg.

Behörighet till Ebba kan endast tilldelas personer som ingår i ett kontrakt med Trafikverket. Vänd dig till din uppdragsgivare inom Trafikverket för att ansöka om behörighet.

Ebba-Läs
Läsbehörighet för sökning och åtkomst av visningsfiler i PDF-format.

Ebba-Projektledare
Ansvarig för projektet och som knyts till ett registrerat projekt i Ebba. En passiv roll i Ebba-systemet.

Ebba-Projektregistrator
Projektregistratorn är administratör i Ebba som kan registrera projekt, projektaktiviteter, länka anläggningar och lägga till roller i de projekt som hen skapat.

Ebba-Projektör
Behörighet för att beställa, samordna, ändra, skapa och slopa teknisk dokumentation inom ett projekt. Behörigheten används också för rollen Handläggare_Teknisksäkerhetsstyrning i signalprojekt.

Ebba-Granskare
Behörighet för att granska (prickgranskning) signaldokumentation inom ett projekt vid inleverans, ansvarar för att dokument är kontrollerade enligt TRVINFRA-00301. Vid kontroll av förvaltningsdata ska man bland annat uppfylla K161645 och punkten 4. kontrollen ske av en person med god kompetens och kännedom om signalteknik. Kontrollen ska dokumenteras. Namnet på den som utför digital signering får sitt namn stämplat på ritningen uppe i det vänstra hörnet.

Behörigheten används också för rollen Granskningsledare i signalprojekt.

Ebba-Leveransansvarig
Projektets ansvariga för inleveransen av dokument från projektet. Leveransansvarig godkänner projektets inleverans och är mottagande förvaltnings kontaktperson vid eventuella brister i leveranserna. (Ny roll i Ebba som delvis ersätter ÖK rollen i Ebbot) Kan till exempel innehas av datasamordnare, projektingenjör, ÖK.

Ebba-ÖK
Överlämnandekoordinator, en passiv roll i Ebba-systemet. Rollen ges information när en inleverans påbörjas samt slutförs.

Ebba-Fastställare
Fastställer de in levererade dokument, rollen får endast tilldelas personer som är anställda på Trafikverket. En passiv roll som måste anges i projektet.

Utbildning i Ebba

En rollanpassad utbildning finns, utan kostnad, på Trafikverksskolans webbplats, se nedan under Länkar. I systemet Ebba finns också en enkel lathund för hur du söker anläggningsdata, anläggningar och projekt.

Felanmälan och support

Kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se under Kontaktuppgifter längre upp på sidan.