MotorControl för spårväxlar

MotorControl är en programvara för spårväxlar med omläggningsanordningen Alstom MET.

Omläggningsanordning Alstom MET är en slipersintegrerad elektrisk omläggningsanordning som ingår i Trafikverkets förvaltningssortiment. Med slipersintegrerad omläggningsanordning menas att hela omläggnings- och kontrollfunktionen är inbyggd i en växelsliper.

Programvaran MotorControl använder du för att ställa in och läsa av parametrar i omläggningsanordningen.

Åtkomst till MotorControl

Som entreprenör ansvarar du för att ladda ned den gällande versionen av MotorControl. För att hämta programvaran, använd länken "MotorControl" under Ladda ner aktuell programvara.

Trafikverket ansvarar för att den gällande versionen finns att ladda ner på den här sidan.