Bro- och tunnelförvaltningssystem (BATMAN)

BATMAN är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Behörighet till BATMAN

Du som ska arbeta med Batman och förvaltning av byggnadsverk behöver ett användarkonto, se Kontaktuppgifter.

Innehåll i BATMAN

Förvaltningssystemet BATMAN omfattar rapporter och information (handböcker, publikationer med mera) samt ett verktyg som hjälper dig att organisera och utföra de olika aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden.

BATMAN innehåller information om bland annat cirka 30 000 broar som är i drift. Inom operativ förvaltning finns fakta om de enskilda konstruktionernas tillstånd, utformning med mera samt dokument och ritningar.

Information i form av sammanställningar över antal broar, åtgärdsplaner med mera finns i BATMANs uttagsverktyg.

BATMAN e-lärande

Trafikverket tillhandahåller datorbaserade kurser som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta i BATMAN. I 15 moduler (eller 16 eftersom 12A och 12B finns) beskrivs bland annat vad BATMAN är, hur du kommer igång med användandet, hur verktyget kan användas för informationssökning och hur du registrerar en konstruktion. Kurserna är gratis och kan upprepas hur många gånger som helst.

Kurserna är tillgängliga via internet på Trafikverksskolans webbplats:
Bro och tunnel – Batman

Förvaltning av BATMAN

Trafikverket är ägare och förvaltare till Batman och ansvarar för vidareutvecklingen av systemet.

Batman är framtaget i ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm, Storstockholms lokaltrafik, Göteborgs hamn och Sveriges kommuner och regioner (SKR).