Ersättningsnivåer starkströmsledningar ABEL06

Här kan du läsa om vilka ersättningsnivåer Trafikverket rekommenderar för de merkostnader vi får på grund av att det dras starkströmsledningar i vägområdet. När två eller flera ledningar dras samtidigt räknas det normalt som ett intrång.

Område inom vilket längsgående markledning ej får läggas

Rekommenderad utgångsnivå för ersättning av merkostnader för starkströmsledningar 2006 är 19,53 kr/m. Ersättningen regleras enligt entreprenadindex E84  litt 211, basmånad januari 2000.

Tabell 1

Förläggning av ledning i konstruerade vägar 

Ersättningsnivå Ersättning Ledning förlagd i Zon
% (kr/m)  
    V, IV1
100 19,53 III (0-2,5 m från en vägbanekant)
70 13,43 III (> 2,5 m från en vägbanekant)
25 4,88 II, I

 

Tabell 2

Dragning av ledningar i samband med nybyggnation, gång- och cykelvägar och vägar som inte är konstruerade

Ersättningsnivå Ersättning Ledning förlagd i Zon
% (kr/m)  
    V,IV1
60 11,72 III (0-2,5 m från  envägbanekant)
40 7,81 III (> 2,5 m från en vägbanekant)
20 3,91 II, I


Broar

Så här beräknas ersättningen:
5 000 + 100(X-15) kr, där X är brons fria spännvid över 15 meter.
1 Inga beräkningar är framtagna för zon IV och V utan ersättningsnivån beräknas från fall till fall.