Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnväg - marknad och konkurrens

Här kan du läsa om konkurrenssituationen för Trafikverkets upphandlingar inom området järnväg.

Investeringar järnväg

De leverantörer och konsortier som är kontrakterade för de stora infrastrukturprojekten blir också de dominerade aktörerna inom investering järnväg. Dessa är exempelvis NCC – W&F West Link Contractors, AGN Haga, Implenia, Skanska, NCC,NCC-OHL Lund–Arlöv fyra spår HB och Peab. De stora infrastrukturprojekten har ökat intresset för järnvägsinvesteringar, och det genomsnittliga antalet anbud har ökat från 3,0 år 2018 till 4,2 år 2021.

Investeringar och reinvesteringar BEST

BEST (bana, el, signal och tele) omfattar till största delen spår, spårväxlar, slipersbyten, ställverk och kontaktledningar.

Infrakraft, Leonhard Weiss, Bombardier, NRC Group och Infranord är betydande aktörer inom BEST. Konkurrensläget har under de senaste åren utvecklats i en mer positiv riktning och andelen upphandlingar med 3 anbud eller fler uppgår till 83 procent (69 procent 2020).

Underhåll järnväg

Underhållsverksamheten delas in i basunderhåll järnväg, reinvesteringar, övrigt underhåll och drift.

Basunderhåll järnväg

Basunderhållet omfattar åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion här och nu. Det är uppdelat i avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Basunderhållet utförs till stor del via så kallade baskontrakt som upphandlas för geografiska områden. Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning.

Marknaden för järnvägsunderhåll i Sverige består i huvudsak av ett fåtal stora leverantörer som behärskar järnvägens samtliga teknikområden. Infranord har den i särklass största andelen inom basunderhåll järnväg, därefter kommer Strukton och NRC Group. Tillsammans har de en andel om cirka 89 procent av den totala volymen. Andra aktörer som etablerat sig är BDX Företagen och Infratek.

Övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg

Övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg är åtgärder på järnvägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll, BEST-arbeten och byggnadsverk. Det omfattar reinvesteringar, förebyggande och avhjälpande åtgärder, utbyten av komponenter i anläggningen samt driftkostnader. Här domineras marknaden av Infranord, Leonhard Weiss, Strukton, Railcare och NRC-group.

Byggnadsverk järnväg

Underhåll byggnadsverk omfattas huvudsakligen av reinvesterings- och underhållsåtgärder gällande byte eller förstärkning av broar och upprustning av tunnlar. De enskilt största åtgärderna är reinvesteringar av broarna vid Getingmidjan och tunnelpaketet Solna..