Trafikverkets inköpsvolym

Våra inköp av entreprenader, tjänster och varor uppgår till cirka 66 miljarder kronor per år. Inköpen sträcker sig från stora entreprenadupphandlingar i miljardklassen till it-lösningar och upphandlingar av städ- och kontorstjänster för interna behov.

Trafikverkets totala inköpsvolym 2023 uppgick till 66 302 miljoner kronor – se sammanställningen nedan:

Trafikverkets inköpsvolym 2023 (Mnkr)
  Väg  Järnväg Trafikslags-övergripande Summa inköpsvolym
Entreprenader - investering 10 858 13 431 809 25 098
Entreprenader - underhåll  12 597
 
9 171    21 768 
Tekniska tjänster och konsulter - investering 2 120 4 840  169  7 129  
Tekniska tjänster och konsulter -underhåll 1 070
 
1 106    2 176  
Material, övriga tjänster - investering och underhåll 1 731
 
3 064  4 799  
Övriga varor och tjänster 174 1 340  3 818  5 332  
Summa inköpsvolym 28 550 32 952  4800  66 302  

Så fördelades inköpsvolymen

  • Entreprenader i investerings- och underhållsverksamheten uppgick till 46 866 miljoner kronor. Det utgör cirka 71 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för tekniska tjänster och konsulter var 9 305 miljoner kronor. Det utgör cirka 14 procent av den totala inköpsvolymen. 
  • Material (tillhandahållet) och övriga tjänster uppgick till 4 799 miljoner kronor. Det motsvarar 7 procent av total volym.
  • Sammanlagt utgör investeringar och underhållsåtgärder cirka 92 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgick till 29 944 miljoner kronor. Det motsvarar 45 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar cirka 84 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Antalet leverantörer i Trafikverket var 7 900 stycken.

Målet är mesta nytta för pengarna

Vi arbetar hela tiden för att skapa mer nytta för de 66 miljarder kronorna som går till inköp. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att leverantörsmarknaderna fungerar väl.  Vi har fått ett uppdrag från regeringen i vår roll som beställare om att särskilt verka för fungerande leverantörsmarknader i form av ökad produktivitet, innovation, konkurrens och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll. Marknadsanalysen är en viktig del för att lyckas med det. Det övergripande syftet med marknadsanalysen är att undersöka konkurrensen på de marknader som vi verkar i, och beskriva vad vi gör för att utveckla olika delmarknader.