Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets inköpsvolym

Våra inköp av entreprenader, tjänster och varor uppgår till cirka 55 miljarder kronor per år. Inköpen sträcker sig från stora entreprenadupphandlingar i miljardklassen till it-lösningar och upphandlingar av städ- och kontorstjänster för interna behov.

Trafikverkets totala inköpsvolym 2021 uppgick till 55 553 miljoner kronor – se sammanställningen nedan:

Trafikverkets inköpsvolym 2021 (Mnkr)
  Väg  Järnväg Trafikslags-övergripande Summa inköpsvolym
Entreprenader - investering 10173 11553 3 21729
Entreprenader - underhåll  10777 7304 32 18113
Tekniska tjänster och konsulter - investering 2195 4609 57 6861
Tekniska tjänster och konsulter -underhåll 1022 762 2 1786
Material, övriga tjänster - investering och underhåll 1254 2332 10 3596
Övriga varor och tjänster 35 1000 2433 3468
Summa inköpsvolym 25456 27560 2537 55553

Så fördelades inköpsvolymen

  • Entreprenader i investerings- och underhållsverksamheten uppgick till 39 842 miljoner kronor. Det utgör cirka 72 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för tekniska tjänster och konsulter var 8 647 miljoner kronor. Det utgör cirka 16 procent av den totala inköpsvolymen. 
  • Material (tillhandahållet) och övriga tjänster uppgick till 3 596 miljoner kronor. Det motsvarar 6 procent av total volym.
  • Sammanlagt utgör investeringar och underhållsåtgärder cirka 94 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgick till 25 185 miljoner kronor. Det motsvarar 45 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar cirka 85 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Antalet leverantörer i Trafikverket var 7 900 stycken.

Målet är mesta nytta för pengarna

Vi arbetar hela tiden för att skapa mer nytta för de 55 miljarder kronorna som går till inköp. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att leverantörsmarknaderna fungerar väl.  Vi har fått ett uppdrag från regeringen i vår roll som beställare om att särskilt verka för fungerande leverantörsmarknader i form av ökad produktivitet, innovation, konkurrens och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll. Marknadsanalysen är en viktig del för att lyckas med det. Det övergripande syftet med marknadsanalysen är att undersöka konkurrensen på de marknader som vi verkar i, och beskriva vad vi gör för att utveckla olika delmarknader.