Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Branschstruktur - anläggningsmarknad entreprenad

Ett fåtal svenska företag dominerar anläggningsbranschen, men marknaden präglas alltmer av internationell konkurrens.

Svevia, Peab, NCC, Skanska och Infranord dominerar anläggningsbranschen när det gäller väginvesteringar, investering i banvallar, drift, tunnel och underhållsbeläggningar. Historiskt sett har dessa företag sökt ökad kontroll över hela produktionskedjan, för att på så vis kunna öka lönsamheten. Det innebär strategiskt sett att företagen samverkar med leverantörer och investerar i egen produktion av viktiga råvaror. Flera företag äger asfaltverk, betongstationer och bergtäkter. Sammantaget ökar det här effektiviteten i produktionskedjan samtidigt som det begränsar konkurrens. I Trafikverkets upphandlingar 2021 var Svevia och Peab de anbudsgivare som lämnade flest anbud bland bygg- och anläggningsföretagen. Därefter kom NCC och Skanska.

Intresse från utländska leverantörer

Utländska leverantörer har visat intresse för den svenska anläggningsmarknaden under de senaste åren, på grund av de stora infrastrukturinvesteringarna som planeras i Sverige.

Det gäller bland annat nya stambanor för järnväg. Det föreligger i viss grad kompetens- och resursbrist i Sverige när det gäller stora och komplexa infrastrukturprojekt, vilket gör att det finns behov av att marknadsföra kommande projekt internationellt.

Trafikverkets upphandling av trafikslagen väg och järnväg

Du kan läsa mer om Trafikverkets upphandling av trafikslagen väg och järnväg via länkarna nedan. Fokus ligger på att lyfta upp avvikelser och delmarknader där konkurrensen fungerar mindre bra.