Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg - marknad och konkurrens

Här kan du läsa om konkurrenssituationen för Trafikverkets upphandlingar inom området väg.

Investeringar

Entreprenadföretag som AF Gruppen, NCC och Peab dominerar inom väginvesteringar. Företag som ökat sina volymer den senaste tiden och utmanar är exempelvis AF Gruppen och GRK Infra.

Intresset för Trafikverkets väginvesteringar har utvecklats i en något positiv riktning. År 2021 var antalet anbud per upphandling för entreprenader 4,0 i genomsnitt. 

Underhåll väg

Underhållsverksamheten delas in i basunderhåll, underhåll inklusive reinvesteringar (belagd väg, byggnadsverk, infrasystem, övrigt avhjälpande och förebyggande underhåll) och drift.

Basunderhåll väg

Basunderhållet innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess sidoområden samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

Svevia har den största andelen inom basunderhåll väg. Peab, Terranor och Skanska är stabila utmanare. NCC avyttrade sin vägserviceverksamhet Terranor till tyska Mutares i slutet av 2020. Nya leverantörer som BDX Företagen, Orefield Group och Artic Infra har etablerat sig inom basunderhållet för väg. Konkurrenssituationen har varit historiskt låg de senaste åren, men har senaste året förbättrats. Det genomsnittliga antalet anbud har utvecklats i en positiv riktning och uppgick år 2021 till  3,1 anbud per upphandling.

Sedan två år tillbaka för Trafikverket en kontinuerlig dialog med branschen om utmaningar och möjligheter. Kontraktsmodellen Samverkan hög testas på två områden med stort intresse från branschen. Arbete pågår att upphandla på mervärden. Arbete pågår även med syfte att  minska obalanserad budgivning och för att skapa attraktiva och effektiva kontrakt.

Underhåll väg inklusive reinvesteringar

Underhåll väg inklusive reinvesteringar omfattar underhållsbeläggningar och tjälsäkring på belagd väg, byggnadsverk som broar och tunnlar, infrasystem samt övrigt avhjälpande och förebyggande underhåll som inte utförs inom ramen för basunderhållet.

Belagd väg - inklusive bärighet och tjälsäkring

De svenska företagen Svevia, NCC, Peab och Skanska har en sammanlagd marknadsandel om cirka 90 procent av den totala inköpsvolymen. Trafikverket arbetar med en bonusmodell för minskad klimatpåverkan, styrning av storleken på upphandlingar och delkontrakt samt en tidplan för nationell samordning av säsongens upphandlingar. En av utmaningarna är en komprimerad upphandlings- och utförandesäsong som kräver samordning på flera plan inom Trafikverket.

Byggnadsverk väg

Den största delen av denna verksamhet omfattar upprustningar av broar och tunnlar. Svevia, DAB Group och NCC utgör de mer dominerande aktörerna. Det finns 10 stycken leverantörer inom entreprenad byggnadsverk som utgör 80 procent av den totala inköpsvolymen.

Infrasystem väg

Denna underhållsverksamhet omfattar en rad olika teknikslag exempelvis; belysning/kraft, ITS- system, tele, VA och ventilation. De största leverantörerna är Vattenfall, Granitor, Swarco, One Nordic och Q-Free. Det genomsnittliga antalet anbud uppgick år 2021 till 2,7 anbud per upphandling. Det finns cirka 12 leverantörer som står för 80 procent av det totala volymvärdet för entreprenader inom infrasystem väg.

Övrigt underhåll väg

Övrigt underhåll väg är underhållsåtgärder och reinvesteringar på vägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll, belagd väg, byggnadsverk och infrasystem, exempelvis förebyggande och avhjälpande åtgärder i anläggningen, vägutrustningar, vägmarkeringar  och anläggningsdrift. Här domineras marknaden av Svevia, NYAB, Peab, EKC Sverige och Cleanosol.