Västlänken

Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i flera entreprenader. De flesta utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer övergripande entreprenader för bana, el, signal och telekommunikation.

Västlänken, deletapp Haga

I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2024 fortsätta med upphandlingarna av fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Vi är mitt inne i upphandlingsskedet för projektet varav de finns fortsatt möjlighet att lämna anbud i projekt Installation samt Stora Hamnkanalen.

Vi använder oss av Trafikverket upphandlingssystem Kommers för annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons).

Tidplan för upphandling av Installation

Utskick av förfrågningsunderlag till prekvalificerade entreprenörer är planerat att ske under sommaren 2024.

Tidplan för upphandling av Stora Hamnkanalen  

Utskick av förfrågningsunderlag är planerat till under hösten 2024.