Västlänken

Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i flera entreprenader. De flesta utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer övergripande entreprenader för bana, el, signal och telekommunikation.

Västlänken, deletapp Haga

I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2023 och 2024 upphandla fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Den 6 september inleds prekvalificeringen för nästa byggentreprenad, Otterhällan. 

Entreprenaden handlas upp som en utförandeentreprenad till självkostnad på löpande räkning. Trafikverket kommer också att göra en utvärdering på 100 % kvalitet. 

Trafikverket kommer successivt att utföra de kommande upphandlingarna av Vasastan och Stora Hamnkanalen under 2023 och 2024. Vi ska även handla upp installationsentreprenaden som löper längs med hela etapp Haga.

Vi använder oss av Trafikverket upphandlingssystem Kommers föra annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons).

Tidplan för upphandling av Otterhällan

Prekvalificeringen för Otterhällan inleds den 6 september. Ansökningsfasen pågår till den 30 oktober.

Västlänken, deletapp Haga

I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2023 och 2024 upphandla fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Först ut är Rosenlund.

Entreprenaden handlas upp som en utförandeentreprenad till självkostnad på löpande räkning. Trafikverket kommer också att göra en utvärdering på 100 % kvalitet. 

Trafikverket kommer sedan att utföra de kommande upphandlingarna en efter en under 2023 och 2024. Nästa stora entreprenad blir Otterhällan, som innefattar resterande berg mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Längre fram kommer entreprenaderna Vasastan och Stora Hamnkanalen, för att till slut handla upp installationsentreprenaden som löper genom hela arbetsområdet.

Vi använder oss av Trafikverket upphandlingssystem Kommers föra annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons).

Tidplan för upphandling av Rosenlund

Ansökningsfasen har pågår till 10 september 2023. Utskick av förfrågningsunderlag till prekvalificerade entreprenörer skickas ut 23 oktober. 

BEST

Entreprenaden för bana, el, signaler och telekommunikation (förkortat BEST), del 1 (av 2), genomförs mellan 2024 och 2026.

Entreprenad BEST del 1 består av arbeten med spår, el, signaler och telekommunikation för sträckan genom etapp Centralen, genom etapp Kvarnberget och Almedal. Det ingår även 22 Kv kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.

Tunneln förbereds för signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Vi använder oss av Trafikverkets upphandlingssystem Kommers för annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons.

Tidplan upphandling entreprenad BEST del 1

2023 vecka 18 - Annonsen publiceras i TED/Kommers och man kan lämna intresseanmälan/registrera sig på upphandlingen i Kommers

2023-09-28 Sista datum att lämna in anbud