Västlänken

Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i flera entreprenader. De flesta utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer övergripande entreprenader för bana, el, signal och telekommunikation.

Entreprenaden för bana, el, signaler och telekommunikation (förkortat BEST), del 1 (av 2), genomförs mellan 2024 och 2026.

Entreprenad BEST del 1 består av arbeten med spår, el, signaler och telekommunikation för sträckan genom etapp Centralen, genom etapp Kvarnberget och Almedal. Det ingår även 22 Kv kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.

Tunneln förbereds för signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Vi använder oss av Trafikverkets upphandlingssystem Kommers för annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons.

 

Tidplan upphandling entreprenad BEST del 1

2023 vecka 18 - Annonsen publiceras i TED/Kommers och man kan lämna intresseanmälan/registrera sig på upphandlingen i Kommers

2023-09-28 Sista datum att lämna in anbud