Konstverk i tunnel som ser ut som en serpentin

E4 Förbifart Stockholm

På denna sida kan du läsa om pågående och kommande upphandlingar i vägprojekt E4 Förbifart Stockholm.

Korta fakta om entreprenaderna i E4 Förbifart Stockholm

  • Den nya vägen byggs i 23 större entreprenader och leverantörer, med en planerad byggtid på cirka fjorton år. 

  • 16 entreprenader handlar om att bygga bergtunnlar och trafikplatser, 2 är avslutade och 14 entreprenader byggs samtidigt. 

  • 7 leverantörer är upphandlande för att installera tekniska system, 5 av 7 är kontrakterade.

  • Två entreprenader tillkommer för bygget av Ekerövägen, som drivs av E4 Förbifart Stockholms projektorganisation, men formellt ses det inte som en del av projektuppdraget E4 Förbifart Stockholm.