Mälarbanan

Här hittar du information om projekt Mälarbanans entreprenader och upphandlingar.

I större projekt pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet, som oftast sker via ramavtal, alternativt annonseras på Trafikverkets webbplats.Upphandlingar och Ansökningar

Entreprenad E9965 Tunnel och Station Sundbyberg–Solna

Trafikverkets projekt Mälarbanan omfattar delsträckan mellan Tomteboda och Kallhäll och upphandlingen för entreprenaden E9965 Tunnel och Station Sundbyberg–Solna utgör en del av detta. Projektet innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår på denna sträcka.

Entreprenaden E9965 Tunnel och Station Sundbyberg–Solna sträcker sig längst en cirka 3,3 kilometer lång sträcka och omfattar markspår, banunderbyggnad, tråg, två nya tunnlar samt tågstationerna i Sundbyberg samt Huvudsta. Anläggningsarbeten som till exempel schakter, bergsprängning, markförstärkningar, stödkonstruktioner och betongkonstruktioner med mera kommer att ingå i entreprenaden.

Byggtiden är beräknad till flera år och projektet är både stort och komplext, vilket innebär att entreprenaden kommer att påverka många människor under en lång tid. Kraven på anbudsgivarens organisation, kompetens, erfarenhet, kunskap om gällande lagar och riktlinjer kommer att vara högt ställda.