Nya Skurubron

På denna sida kan du läsa om pågående och kommande upphandlingar i vägprojektet väg 222 Nya Skurubron.

2022-10-27  Svevia får uppdraget att renovera och bygga om gamla Skurubron

Måndagen den 24 oktober undertecknades kontraktet mellan Trafikverket och Svevia för renovering och ombyggnad av de två broarna som den gamla Skurubron i Nacka består av. En av broarna ska anpassas till lokaltrafik och den andra bro ska byggas om till en gång- och cykelväg. Kontraktet är värt cirka 200 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt uppdrag att bygga om och renovera den gamla Skurubron. Den var en av Sveriges första högbroar i betong när den byggdes 1915.  Under hösten startar planering tillsammans med entreprenören. Byggarbetena kommer starta när den nya bron är klar och pågå under cirka två år, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

2022-03-10 Information om upphandlingen av byggentreprenör för projekt Väg 222 - Renovering och ombyggnad av gamla Skurubron

Vi har publicerat förfrågningsunderlaget för upphandling av byggentreprenör för renovering och ombyggnad av gamla Skurubron över Skurusundet. 

Läs mer om Trafikverkets aktuella upphandlingar och länkar till leverantörsportaler för upphandling:
Länk till Aktuella upphandlingar

För frågor kontakta Åse Wallin, projektledare Trafikverket
Tel 010-123 73 09

2019-01-11 Trafikverket har tecknat kontrakt med Itinera

Den italienska entreprenören Itinera S.p.A. vann uppdraget att bygga den nya Skurubron i Nacka, samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Torsdagen den 10 januari undertecknades kontraktet mellan Trafikverket och Itinera S.p.A. för byggandet av den nya Skurubron samt ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

– Det känns bra att vi tecknat kontrakt. Nu startar planering och projektering tillsammans med entreprenören så att vi kan börja bygga till hösten. Byggarbetena kommer att pågå under tre år, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

2018-12-21 Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

Förvaltningsrätten beslutade i början av november att avslå Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning av Trafikverkets upphandling av den nya Skurubron. Obrascon Huarte Lain, S.A. överklagade beslutet till kammarrätten som nu meddelar att de inte ger prövningstillstånd.

Kammarrätten har beslutat att inte ge prövningstillstånd.

– Det är mycket glädjande. Nu hoppas vi kunna teckna kontrakt med entreprenören och komma igång med bygget, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

För Trafikverket innebär kammarrättens beslut att vi kan teckna kontrakt med den italienska entreprenören Itinera S.p.A. förutsatt att den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. inte överklagar beslutet till högsta förvaltningsdomstolen.

Vi tilldelade uppdraget i juni

Det var i juni som vi tilldelades den italienska entreprenören Itinera S.p.A. uppdraget att bygga nya Skurubron samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Tilldelningen överklagades sedan av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. som själva lämnat anbud på uppdraget. De menade i sin ansökan om överprövning att de uppfyller samtliga ställda krav och ville därför att utvärderingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten avslog Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning den 8 november och det var därefter som den entreprenören överklagade till kammarrätten. Nu vet vi att kammarrätten inte tar upp ärendet till prövning.

Entreprenaden omfattar att bygga en ny bro över Skurusundet samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

2018-11-12 Förvaltningsrättens beslut överklagas

Vi har nyligen berättat att förvaltningsrätten i Falun avslog ansökan om överprövning av tilldelningen av entreprenaden för bygget av den nya Skurubron. Det beslutet är nu överklagat av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL).

Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) har överklagat domen för entreprenad väg 222 Ny Skurubro. Entreprenaden omfattar att bygga en ny bro över Skurusundet samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Byggstarten har varit planerad till denna höst.

Överklagandet kommer att påverka tidplanen för projektet men det är för tidigt att säga hur mycket.

2018-11-05 Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

Förvaltningsrätten i Falun beslutade den 29 oktober att avslå ansökan om överprövning av tilldelningen av entreprenaden för bygget av den nya Skurubron.

I juni tilldelades den italienska entreprenören Itinera S.p.A. uppdraget att bygga nya Skurubron samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Tilldelningen överklagades av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) som själva lämnat anbud på uppdraget. De menade i sin ansökan om överprövning att de uppfyller samtliga ställda krav och ville därför att utvärderingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå ansökan om överprövning. Beslutet kan dock överklagas till kammarrätten.

2018-06-15 Tilldelningen av entreprenaden för nya Skurubron överprövas

Totalentreprenaden för bygget av nya Skurubron tilldelades Itinera S.p.A. den 4 juni. En ansökan om överprövning av tilldelningen har lämnats in till Förvaltningsrätten i Falun.

Ansökan om överprövning har gjorts av Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) som själva lämnat anbud på uppdraget. Kontrakt för entreprenaden kan inte tecknas förrän överprövningen är klar. Det är ännu oklart hur överklagan påverkar projektets tidplan och när Förvaltningsrätten fattar beslut. Byggstarten är planerad till hösten 2018.

Entreprenaden omfattar ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs.

2018-06-05 Tilldelning av entreprenör för nya Skurubron

Totalentreprenaden för genomförandet av nya Skurubron har den 4 juni tilldelats Itinera S.p.A.

Uppdraget omfattar utförande av ny bro över Skurusundet samt ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs som ingår i projektet väg 222, Nya Skurubron.

Vi fick in sex anbud och efter utvärdering av anbudssummor och kvalificeringskrav har Trafikverket tilldelat uppdraget till den italienska entreprenören Itinera S.p.A.

Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 14 juni 2018. Först därefter kan kontrakt tecknas.

Arbetet med att bygga den nya Skurubron och att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs beräknas pågå fram till hösten 2021.

2017-11-15 Information om upphandlingen av totalentreprenör för projekt väg 222 Nya Skurubron

Vi har publicerat förfrågningsunderlaget för upphandling av totalentreprenör för utförande av ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs  Upphandlingen är tillgänglig i upphandlingssystemet CTM.

För frågor kontakta Åse Wallin, projektledare Trafikverket
Tel 010-123 73 09

Här hittar du Trafikverkets aktuella upphandlingar.