ATC – tågskyddssystem

Automatic Train Control, ATC, är benämningen vi använder i Sverige för det tågskyddssystem som övervakar tågets framfart enligt tekniskt körtillstånd som ges från järnvägens signalsäkerhetssystem.

2023-11-29 Tekniskt meddelande

Bristklassning av seriella baliser

Ett signalsäkerhetssystem möjliggör att framföra fordon på järnväg längs en kontrollerad (tåg) väg utan risk för trafikeringsolyckor (kollision och urspårning). De flesta svenska banor använder idag en version som kallas ATC-2. Sverige var tidigt ute när det gäller att ta fram ett väl fungerande ATC-system. Utvecklingsarbetet med den första prototypen startade redan i slutet på 1960-talet och ATC-1 togs i drift 1980.

Vårt svenska ATC fungerar på så sätt att det längs järnvägsspåret ligger sändare, så kallade baliser. En balis är en "låda" som innehåller elektronik och en antenn som aktiveras när loket, som också har en antenn, passerar över balisen. När lokets antenn åker över balisen hämtas information, bearbetas av en dator och presenteras för lokföraren på instrumentbrädan. Baliserna ger exempelvis information om högsta tillåtna hastighet samt om signalerna visar rött eller grönt.