Vidareutveckling

Här finns information om de vidareutvecklingsprojekt som pågår eller som nyligen har avslutats för signalställverk modell 85.

Pågående vidareutvecklingsprojekt

  • R13
    Utveckling av ny systemrelease.

Avslutade vidareutvecklingsprojekt

  • CLT3
    Ny generation av teknikerterminal (konsolterminal) som ersätter CLT2.
  • MDM-3
    Nytt modemkort som ersätter både MDM-1 och GNK-kort. MDM-3 finns på Trafikverkets artikelnummer 06 75 437.
  • MDM-4
    Modemkort avsedda för optisk transmission. MDM-4 är i grunden ett MDM-3 som försetts med en optisk tranceiver. MDM-4 finns på Trafikverkets artikelnummer 06 75 438.