Behörighet

Behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket.

Typ II har uppgraderats i och med att ny TDOK fastställts. I fortsättningen är typ II grundkravet, för att ansvara för de flesta av Trafikverkets Väg- och Järnvägsuppdrag. Beskrivs i TDOK 2018:0008 Krav samt TDOK 2018:0009 Råd.

Den som självständigt ska ansvara för att kravställa och genomföra mätningstekniska arbeten inom följande områden måste inneha "behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket":

  • geodesi
  • fotogrammetri
  • kartframställning
  • fångst av georefererat data till Trafikverkets informationssystem.

Under Utbildning i menyn finns mer information om kurs som är meriterande vid ansökan.

Ansökan om ”behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket”

Du kan ansöka om behörighet med hjälp av ansökningsblanketten i dokumentlistan nedan. Information om vad som ska redovisas i en ansökan finns på blanketten.

I dokumentlistan finns även ett exempel på hur du kan redovisa praktisk erfarenhet (efterfrågas på blanketten) samt information på engelska.