Behörighet

Behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket.

Bilaga A ska undertecknas analogt eller med e-signatur, enbart dataskrift godkänns inte som namnteckning.

Den som självständigt ska ansvara för att kravställa och genomföra mätningstekniska arbeten inom följande områden måste inneha "behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket":

  • geodesi
  • fotogrammetri
  • kartframställning
  • fångst av georefererat data till Trafikverkets informationssystem.

Under Utbildning i menyn finns mer information om kurs som är meriterande vid ansökan.

Ansökan om ”behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket”

Du kan ansöka om behörighet med hjälp av ansökningsblanketten i dokumentlistan nedan. Information om vad som ska redovisas i en ansökan finns på blanketten.

I dokumentlistan finns även ett exempel på hur du kan redovisa praktisk erfarenhet (efterfrågas på blanketten) samt information på engelska.