Utbildning i geodetisk mätning

Trafikverksskolan erbjuder en grundkurs i geodetisk mätning som är meriterande vid ansökan om behörighet för mätningstekniska arbeten inom Trafikverket.

Trafikverksskolan erbjuder kursen Grundkurs Geodetiska mätningsarbeten (BBGGMÄT) som ger teoretisk och praktisk kännedom om hur geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning utförs inom Trafikverkets verksamhet.

Genomförd kurs BBGGMÄT är meriterande vid ansökan om Behörighet för mätningstekniska arbeten inom Trafikverket.

Grundkurs Geodetiska mätningsarbeten (BBGGMÄT)

Styrande och vägledande dokument – geodesi och mätningsteknik

Nedan finns en sammanställd länklista till de viktigaste styrande och vägledande dokumenten inom Geodesi och mätningsteknik i Trafikverket. Viktiga dokument för kursen BBGGMÄT är markerade i länklistan.

Länklista regelverk (pdf, 737 kB)