Öka takten – kemikalieinformation nu!

Öka takten är en kunskapsplattform för dig som är en del av leverantörskedjan av material och varor till anläggningsbyggande. Här finns fakta, vägledning och goda exempel på hur du kan bidra till ökad tillgång till kemikalieinformation.

Vi vet att många bygg- och anläggningsprodukter innehåller farliga ämnen. Men för många produkter saknas det fortfarande information om vilka farliga ämnen de innehåller. Det behöver finnas lättillgänglig information om vilka produkter som innehåller farliga ämnen, för att vi ska kunna välja produkter med bra innehåll och fasa ut farliga ämnen.

Giftfria produkter är en förutsättning för att åstadkomma resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar främst till miljömålen Giftfri Miljö, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö, se illustration nedan.

Öka takten ger vägledning till dig som är leverantör

Kunskapsplattformen Öka takten är framtagen av Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen. Den är till för dig som är en del av leverantörskedjan av material och varor till anläggningsbyggande. Plattformen innehåller fakta, vägledning, goda exempel och länkar till fördjupad information.

Använd kunskapsplattformen för att se vad du kan bidra med för att ta steg upp för trappan mot en giftfri miljö. Du kan också använda kunskapsplattformen i din kommunikation med kollegor och andra aktörer.

Kunskapsplattformen Öka takten i form av en kunskapstrappa.
På väg mot en giftfri miljö. Läs mer om Sveriges miljömål på miljomal.se, se länkar längst ner på sidan.