Skapa – marknadsfördelar och bidra till en cirkulär ekonomi

Giftfria varor är en förutsättning för resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. För en cirkulär ekonomi är det centralt att farliga ämnen inte kommer in i kretsloppen.

Omställningen till cirkulär ekonomi innebär en stor potential för innovation av framtidens material och varor. Affärsmodeller som ger marknadsfördelar till giftfria material är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi.

Beställarkrav i upphandling premierar leverantörer som tillhandahåller giftfria produkter. Proaktivt arbete och utfasning av farliga ämnen kan ge ett försprång på marknaden.

Samverkan mellan branschaktörer skapar mervärde.