Tillhandahåll – information i hela leverantörskedjan

Lagstiftningen ställer krav på att information om farliga ämnen ska tillhandahållas i hela leverantörskedjan. Principen "en gång vara, alltid vara" ska tillämpas vid tillhandahållande av information om farliga ämnen.

En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion (definition enligt Reach, kapitel 2). Exempel på byggprodukter som är varor är vägräcken, skyltar, geotextiler, järnvägsslipers och kantstolpar.

Branschens aktörer har ett ansvar för att skapa en effektiv och kvalitetssäkrad informationsöverföring.