Möjliggör – genomtänkta produktval och ökad substitution

Genomtänkta produktval minimerar risker för hälsa och miljö. Det möjliggör en kostnadseffektiv förvaltning och avfallshantering i ett livscykelperspektiv.

Miljöbalkens produktvalsprincip ställer krav på aktiva produktval och utfasning av farliga ämnen. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda produkter och varor som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.