Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse

Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion ska meddela resultatet av granskningen inom fem arbetsdagar och mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade. Hur väl uppfyller Trafikverket sina mål?

Hur väl uppfyller Trafikverket sina mål? Måluppfyllelsen redovisar resultatet av granskningen av kemiska produkter under året. Måluppfyllelse har redovisats sedan kraven började att gälla år 2009.

Trafikverkets mål:

  • Granskningstiden ska understiga fem arbetsdagar.
  • Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.