NordicWay – ökar säkerheten på vägarna

Samverkansprojektet NordicWay 3 utvecklar IT-baserade verktyg och affärsmodeller för att möjliggöra säker delning av data mellan fordon, infrastruktur och myndigheter. Det bidrar till ökad säkerhet och effektivitet i vägtransportsystemet.

NordicWay är ett, av EU-delfinansierat, samarbetsprojekt där Sverige, Norge, Danmark och Finland gemensamt driver arbetet som gör det möjligt för fordon, infrastruktur och nätoperatörer att kommunicera säkerhetsrisker och annan information om vägar och trafik i Norden mellan olika intressenter.

NordicWay har pågått sedan 2015 och är nu i ett skede (NordicWay 3) där demonstrationer av tekniken ska resultera i så nära implementeringsbara tjänster som möjligt. Testerna påbörjas under 2022 och projektet avslutas sista december 2023.  Arbetet bygger på samverkan och deltagande från industri, näringsliv, akademi, myndigheter och privatpersoner i de fyra länderna. NordicWay 3 koordineras av Sverige genom Trafikverket.

Anna Johansson-Jacques, Trafikverket
Anna Johansson Jacques, Trafikverket 

 – Det uppkopplade fordonet är en viktig komponent i utvecklingen av framtidens vägtransportsystem med högre säkerhet, mindre miljöpåverkan, bättre tillgänglighet och optimering av nyttjandet av befintlig infrastruktur, säger Anna Johansson Jacques, Trafikverket, koordinator för NordicWay 3.

NordicWay – en del av EU:s program CEF – Connecting European Facility

NordicWay är en del av EU:s program CEF – Connecting European Facility, som stödjer implementering av stora väg- och järnvägsprojekt. Huvudparter i projektet är myndigheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Agreement no: INEA/CEF/TRAN/M2018/1769010