Tre varselklädda personer vid bil med vägarbetsskylt på tvåfilig väg.

Testsite E18 – en vägforskningsstation

Testsite E18 är Sveriges första permanenta vägforskningsstation. Testsite E18 är ett samarbete mellan Trafikverket, KTH, SMHI och VTI. Syftet är att få fram metoder och beslutssystem för att sänka kostnaderna, ge säkrare vägar och skona miljön.

På miljö- och vägforskningsstationen Testsite E18 mellan Enköping och Västerås, samlas alla mätningar på ett och samma ställe. Området är en knutpunkt för forskare från olika organisationer. Exempel på mätvärden som samlas in är temperatur, tryck, fukt, salt, pH-värden, tjäldjup och turbulens.

Mätstationen Testsite E18 ger svar på följande frågor:

  • Hur påverkar klimatförändringarna en väg?
  • Hur förorenas grundvattnet av vägen och trafiken?
  • Hur mycket salt behöver en väg och hur kan vi minska miljöpåverkan?
  • Hur plogar och saltar man effektivare vintertid?

Testsite E18 vänder sig till forskare i hela världen som vill följa de senaste mätningarna dygnet runt. Syftet är att få fram bättre metoder och beslutssystem för att sänka kostnaderna och ge säkrare vägar. Men framför allt ska nya metoder skona miljön.