VDJ – Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg, VDJ, har testat och utvecklat nya digitala verktyg för att bidra till ett effektivare järnvägssystem. Nu går labbet över från forskningsprojekt till förvaltning.

Verklighetslabb digital järnväg, VDJ, har testat och utvecklat nya idéer och prototyper tillsammans med problem- och behovsägare. Även utförare och slutanvändare har omfattats i testverksamheten. VDJ inkluderar såväl fysiska anläggningar med systemstöd som forsknings- utvecklings, och utbildningsresurser.

Som ett resultat av projektet har en plattform för utbyte och vidare studier byggts upp och överlämnats till förvaltning.

Projektet har samfinansierats av Trafikverket och Vinnova.

Ny förstudie – ett resultat av VDJ

Nya lösningar för automation och digitalisering kan åstadkomma en ännu mer effektiv förvaltning av våra tillgångar. Just detta ska en förstudie om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen utreda, inför en möjlig innovationsupphandling.

Slutrapport för VDJ finns i publikationsdatabasen:
Verklighetslabb digital järnväg: Förmåga för ökad digitalisering och hållbarhet (DiVA)

I filmen ovan möter du Marielle, enhetschef inom Forskning och Innovation och Carolin, trainee under ett år som berättar om digitala tvillingar och scanning av spår, några av alla spännande saker som sker inom forsknings- och innovationsprojektet Verklighetslabb Digital Järnväg på Trafikverket. Allt för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.