Ljusanordningar som kan påverka sjöfarten

Blinkande ljus och ljus som markerar hinder kan störa sjöfarten. För etablering av ljus som ska markera hinder närmare kusten är 20 kilometer bör du kontakta Sjöfartsverket.

Ljus som markerar hinder och andra blinkande ljus kan verka störande för sjöfarten. Landbaserade etableringar med hinderbelysning på större avstånd än cirka 20 kilometer från närmsta kust har normalt ingen betydelse för sjöfarten. I undantagsfall kan de dock störa sjöfarten eller riskera att förväxlas med närliggande fyrljus avsett för sjöfarten. Vid etablering av hinderbelysning närmare kusten än 20 kilometer bör man samråda med Sjöfartsverket.