Topas

Topas används för att rapportera vilken tågsammansättning ett tåg har. Systemet används av både järnvägsföretag och Trafikverket.

Systemet Topas är tillgängligt från och med 1 januari 2021. 

Järnvägsföretag kan maskinellt rapportera tågsammansättningar via Common Interface, se Trafikverkets portal för datautbyte (behörighet krävs). För nationella regler i Sverige om innehållet i de meddelanden som sänds via Common Interface, se Manual för maskinell rapportering längre ner på sidan.

Järnvägsföretag kan manuellt rapportera tågsammansättningar via applikationen Topas manuell inrapportering. Applikationen kräver behörighet och en nödvändig cookie i användarens webbläsare. Sök behörighet till applikationen Topas manuell inrapportering, se längre ner på sidan. Man får normalt endast behörighet att se och rapportera de tåg som körs av det järnvägsföretag där man är anställd. Om man önskar att medarbetare ska ges behörighet att rapportera för andra företag än sitt eget företag, kan behörig beställare hos det andra företaget ansöka om det via länken längre ner på sidan.

Se under Manual längre ner på sidan för instruktionsfilmer och lathund hur man använder applikationen.

För mer information se kontaktuppgifter längre upp på denna sida.