Teknisk kontroll av fordon, DPC

Här kan du söka behörighet till tjänsten Teknisk kontroll av fordon, DPC.

För beviljade tåglägen ingår information i form av rådata från detektoranläggningar längs banan. När järnvägsfordon passerar en detektoranläggning levereras mätvärden i realtid. Vid larm meddelas föraren av det aktuella fordonet. Larmrapporter skickas även via e-post till järnvägsföretaget eller trafikorganisatören.

Utökad hantering av detektorinformation

Tjänsten Teknisk kontroll av fordon erbjuder utökad funktionalitet och verktyg för hantering av detektorinformation. Här kan du ta del av, söka i och sortera de mätvärden som registreras i samband med de egna fordonens detektorpassager. Trafikverket lagrar informationen i två år, men den kan även hämtas för lagring i egna system.

Läs mer på sidan Operativ järnvägsdrift