Annonsering – ger information om tågresan till resenärer

Annonsering är resenärsinformation om ett specifikt tåg inför och under resan, inte minst vid förändringar i tidtabellen eller förseningar. Trafikverket annonserar via skyltar på stationen, utrop, pratorer, vår webbsida och app.

Samma annonsering som visas i Trafikverkets kanaler tillhandahålls även via maskingränssnitt (API) för användning utanför Trafikverket. Genom att andra som också sprider annonsering, till exempel järnvägsföretagen, använder Trafikverket som källa bidrar det till att resenären nås av samstämmig information oavsett kanal.

Exempel på vad som ingår i annonsering:

  • Avgångs- och ankomsttider
  • Vagnsordning
  • Service ombord
  • Förändrade avgångs- och ankomsttider
  • Information om att tåg ställs in

Annonsering utgår från de tåglägen som järnvägsföretagen ansökt om och kompletteras vid behov. Information om till exempel vagnsordning och service ombord ändras av respektive järnvägsföretag medan till exempel förändrade ankomst- eller avgångstider vid förseningar uppdateras av Trafikverket.

De systemstöd för annonsering som Trafikverket tillhandahåller järnvägsföretag är Planno och DUA/Duwa:

  • Planno används för den annonsering som skapas när en ny tågplan fastställs och för ändringar som görs löpande under året utanför operativt skede.
  • DUA/Duwa används för annonsering i operativt skede.

Systemstöden Planno och Duwa kommer att avvecklas och ersättas av systemstödet Hanna. Mer information om denna förändring finns på sidan om systemstödet Hanna. Förutsättningar och formella krav om annonseringen finns på sidan om JNB - järnvägsnätsbeskrivningen.