Förbättrad information för arbete på väg (Fifa)

Fifa ska användas för att registrera vägarbetsplatser på statlig väg som ska bedrivas på beställning av, eller genom tillstånd av, Trafikverket.

Om du som entreprenör ska genomföra ett arbete utmed statlig väg på en ledningsägares uppdrag ska du följa de krav på trafik- och skyddsanordningar som framgår av ledningstillståndet från Trafikverket.

Innan ledningsägare kan göra en registrering av arbete i Fifa ska ledningstillstånd finnas med villkorsbilaga gällande krav på trafik och skyddsanordningar.

Läs mer: Ansök om ledningsärenden inom vägområdet 


Allt som påverkar framkomligheten ska rapporteras

Allt som påverkar framkomligheten ska rapporteras in till trafikcentral för väg, TC Väg. Det gäller aktiva arbeten, men också vägarbetsutmärkning, skydd eller annat som påverkar framkomligheten, även när arbete inte pågår.

Rapportering ska ske via webbtjänsten FIFA, oavsett påverkansgrad.

Rapportering i FIFA ska kompletteras via telefon vid följande händelser:

  • akuta stopp
  • omledning
  • avvikelse som på ett betydande eller oväntat sätt påverkar framkomligheten.