Händer på ett tangentbord.

Ansök om ledningsärenden inom mark och järnväg

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om avtal för ledningsarbeten som berör Trafikverkets mark och/eller järnväg och vilka krav och styrande dokument du behöver ta hänsyn till.

15 april 2024: För närvarande handlägger vi ärenden som inkom i mitten av mars 2024.   

Normal handläggningstid är 60 arbetsdagar. Ärenden som berör arbete på befintlig ledning eller gäller geotekniska undersökningar hanteras i snabbare takt. Vi har ingen möjlighet att prioritera ärenden.