Ansök om ledningsärenden inom mark och järnväg

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om avtal för ledningsarbeten som berör Trafikverkets mark och/eller järnväg och vilka krav och styrande dokument du behöver ta hänsyn till.

27 juni 2024: För närvarande handlägger vi ärenden som inkom i mitten av maj 2024.  

Normal handläggningstid är 60 arbetsdagar. Ärenden som berör arbete på befintlig ledning eller gäller geotekniska undersökningar hanteras i snabbare takt. Vi har ingen möjlighet att prioritera ärenden.