Avtal för ledningsärenden mark och järnväg

Här hittar du de mallar som Trafikverket använder när vi tecknar avtal med dig som ansökt om att dra en ledning på vår mark och/eller järnvägsanläggning. Du hittar även information om vad som gäller när du fått ditt avtal och övriga frågor om avtalet.

När du har ansökt om att dra en ledning på Trafikverkets mark (fastighet), så kommer Trafikverket att upprätta ett avtal genom att använda våra avtalsmallar. Eftersom Trafikverket är en myndighet gäller likabehandlingsprincipen, det vill säga alla ledningsägare ska behandlas lika. Därför har vi tagit fram fem egna avtalsmallar. Vi godkänner inte andra avtal för markupplåtelse, utan det är Trafikverkets egna mallar som ska användas.