Drift och underhåll av komplexa väganläggningar

De komplexa väganläggningarna är arbetsplatser som ställer stora krav på säkerheten. På dessa sidor hittar du den information du behöver för att arbeta i de komplexa väganläggningarna i Stockholm och Göteborg.

Trafikverket klassar följande anläggningar som komplexa väganläggningar: Södra Länken, Norra Länken, Norrortsleden, Essingeleden, Muskötunneln, Tingstadstunneln, Götatunneln, Gnistängstunneln och Lundbytunneln, Marieholmstunneln och Gullbergstunneln.

Gemensamt för de komplexa väganläggningarna är att det är anläggningar och arbetsplatser som ställer höga krav på säkerheten. Här finns information om vad som gäller för att få arbeta i de komplexa väganläggningarna i Stockholm och i Göteborg.

Du hittar:

  • Krav för att arbeta i de komplexa väganläggningarna
  • Arbetsmiljö
  • Kalendarium för avstängningar och samordning
  • Trafikverkets Utbildning, Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar