Vinterväghållning

Här samlar vi aktuell information relaterad till underhåll av vägar vintertid.

Vinterväghållning är en av de störra posterna i våra baskontrakt, både resursmässigt och ekonomiskt. I vårt samarbete med entreprenörer och leverantörer strävar vi efter ett likartat, effektivt och samordnat arbetssätt på en nationell basis oavsett geografi och område.

Synpunkter och kommunikation med entreprenörer och trafikanter sker i första hand lokalt med ansvarig projektledare och dennes projektteam. För att säkerställa kunskapsinhämtning, samordning och koordinering med delaktiga verksamheter inom Trafikverket förs dialog med till exempel datasamordnare, inköpare, jurister, underhållsplanerare, trafikingenjörer och åtgärdsplanerare.