Brounderhåll

En stor del av underhållet av Trafikverkets broar genomförs i geografiska kontrakt, så kallade integrerade brounderhållspaket. I kontrakten ingår förutbestämt underhåll, som årlig röjning och tvätt, och tillståndsbaserat underhåll (broreparationer).

Här hittar du en överblick över paketen med namnet på paketet, vilken entreprenör som sköter underhållet, avtalsperiod och namnet på Trafikverkets projektledare.