Branschstruktur - anläggningsmarknad tekniska tjänster och konsulter

Tekniska konsulter inom infrastruktur domineras av stora aktörer. Det finns en stor mängd små konsultbolag men få mellanstora.

Tekniska tjänster och konsulter innefattar en rad olika kompetenser inom investerings- och underhållsverksamheten, som projektering, planering, utredning, projektadministration, byggplatsuppföljning, olika slag av tekniska tjänster samt bygg- och projektledning.

Den svenska marknaden domineras av stora aktörer

På den svenska marknaden för tekniska tjänster och konsulter inom infrastruktur dominerar stora aktörer som Sweco, Afry, WSP, och Tyréns. Fler av konsulttjänsterna levereras också av entreprenörerna. I totalentreprenader finns inbäddade konsultkostnader

Sweco är den mest dominerande leverantören i Trafikverket och den anbudsgivare som lämnade flest anbud i Trafikverkets upphandlingar 2023. Därefter kom Afry, WSP, Rejlers och Tyréns. Det finns också en stor mängd små konsultbolag på marknaden, men få mellanstora.

Intresset för våra upphandlingar ökar

Trafikverkets inköpsvolym för tekniska tjänster och konsulter uppgick år 2023 till 9,3 miljarder kronor inom investering och underhållsverksamheten. Volymen fördelades på cirka 1030 leverantörer och organisationer, stora som små. De största volymerna återfinns i  trafikslag järnväg. Intresset för Trafikverkets upphandlingar har ökat det senaste året, och det genomsnittliga antalet anbud har utvecklats väl, från i snitt 2,3 anbud 2018 till 3,6 anbud 2023.

De stora konsultbolagen fortsätter att växa genom uppköp och de breddar sin verksamhet till nya geografiska marknader både nationellt och internationellt.

Utvecklingen hos konsultföretagen kännetecknas av förbättrade marknadsförhållanden speciellt i teknik -och industrisegmentet inom områdena infrastruktur, vatten, miljö, energi och digitalisering. För att möta efterfrågan på miljö, hållbarhet och digitalt accelereras tillväxten bland annat genom ökat antal förvärv. Konsultmarknaden inom infrastruktur är internationell och flera utländska konsultbolag visar intresse för Sverige och den nordiska infrastrukturmarknaden. Det gäller såväl projekterande konsulter som projektledningsföretag.

Tekniska tjänster och konsulter – väg

Afry, Sweco, WSP och Ramboll dominerar, följt av Tyréns och Cowi.

Tekniska tjänster och konsulter – järnväg

Sweco, Afry och WSP dominerar, följt av Tyréns, Ramboll och Systra.