Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Branschstruktur - anläggningsmarknad tekniska tjänster och konsulter

Tekniska konsulter inom infrastruktur domineras av stora aktörer. Det finns en stor mängd små konsultbolag men få mellanstora.

Tekniska tjänster och konsulter innefattar en rad olika kompetenser inom investerings- och underhållsverksamheten, som projektering, planering, utredning, projektadministration, byggplatsuppföljning, olika slag av tekniska tjänster samt bygg- och projektledning.

Den svenska marknaden domineras av stora aktörer

På den svenska marknaden för tekniska tjänster och konsulter inom infrastruktur dominerar stora aktörer som Sweco, Afry, WSP, Tyréns och Ramboll. Fler av konsulttjänsterna levereras också av entreprenörerna. I totalentreprenader finns inbäddade konsultkostnader. Bombardier, Skanska och NCC är de största leverantörerna av konsulttjänster av entreprenadföretagen.

Sweco är den mest dominerande leverantören i Trafikverket och den anbudsgivare som lämnade flest anbud i Trafikverkets upphandlingar 2021. Därefter kom Afry, WSP och Tyréns. Det finns också en stor mängd små konsultbolag på marknaden, men få mellanstora.

Intresset för våra upphandlingar ökar

Trafikverkets inköpsvolym för tekniska tjänster och konsulter uppgick år 2021 till 8,6 miljarder kronor inom investering och underhållsverksamheten. Volymen fördelades på cirka 985 leverantörer och organisationer, stora som små. De största volymerna återfinns i trafikslaget järnväg. Intresset för Trafikverkets upphandlingar har ökat det senaste året, och det genomsnittliga antalet anbud har utvecklats i en positiv riktning från i snitt 2,3 anbud 2018 till 3,6 anbud 2021.

De stora konsultbolagen fortsätter att växa genom uppköp och de breddar sin verksamhet till nya geografiska marknader både nationellt och internationellt.

Utvecklingen hos konsult företagen kännetecknas av förbättrade marknadsförhållanden speciellt inom områdena infrastruktur, vatten, miljö, energi och digitalisering. För att möta efterfrågan på miljö, hållbarhet och digitalt accelereras tillväxten bland annat genom ökat antal förvärv. Konsultmarknaden inom infrastruktur är internationell och flera utländska konsultbolag visar intresse för Sverige och den nordiska infrastrukturmarknaden. Det gäller såväl projekterande konsulter som projektledningsföretag.

Tekniska tjänster och konsulter – väg

Sweco, Afry, WSP och Tyréns dominerar, följt av Ramboll och Norconsult.

Tekniska tjänster och konsulter – järnväg, 

Sweco, WSP och Afry dominerar, följt av Bombardier, Tyréns, Skanska och Ramboll.