Mälarbanan

Här hittar du information om projekt Mälarbanans entreprenader och upphandlingar.

I större projekt pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet, som oftast sker via ramavtal, alternativt annonseras på Trafikverkets webbplats.

Upphandlingar och Ansökningar