Järnvägsspår med lila blomma i förgrunden. Foto: Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdaterad handbok och mall för Signaltekniska funktionskrav (TF)

Vi har nu uppdaterat TF-mallen och den tillhörande handboken. Vi har även tagit fram en ny mall för att beskriva gränssnittet mellan signalsystem som ska kommunicera via EHA/EHB.

Mer detaljerad information om vad som har uppdaterats hittar du i respektive dokument. Både handboken och mallarna hittar du i Signaldokumentation extern åtkomst på Förvaltning Underhåll:

Signaltekniska funktionskrav – Handbok (Version 2.0)

Signaltekniska funktionskrav – Mall (Version 6.0)

Gränssnittsspecifikation för datoriserade signalsystem – Mall (Version 2.0)

OBS! Du behöver ha rätt behörighet och logga in för att se filerna.

Du loggar enklast in genom ProjectWise Browser:

Projectwise Browser

För information om hur du söker behörighet, se sidan

Signaldokumentation Förvaltning Underhåll