Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställverk 95 – Seminarium för signalprojektörer 23 september

Kostnadsfritt digitalt seminarium för signalprojektörer den 23 september 2022 kl. 10.00-12.00.

För att öka kunskapen i branschen och möjliggöra direktkommunikation mellan centrala delar av signalförvaltning för datorställverk och projektörer så kommer Trafikverket att ordna informationstillfällen som riktar sig direkt till projektörer av signalställverk M95.

Vi hoppas på en stor uppslutning av signalprojektörer, verksamma inom M95-projektering. Vi ser detta som en chans att sprida rätt information till rätt mottagare med möjlighet till dialog.

Skicka gärna in om ni har frågor eller ämnen som ni vill att vi tar upp så gör vi det efter bästa förmåga.

Seminariet kommer hållas av personer som jobbar centralt inom verksamhetsområde Underhåll och Investering med datorställverk. Vi riktar oss än så länge främst mot signalställverk M95 för ATC.

Ämnen som kommer behandlas

  • Exempel från verkligheten
  • Projektering av kiosker
  • Ny generation utdelssystem, OCS950 v5
  • Operatörskommandon lokala manöversystem
  • SRAC-hantering
  • Övriga inspel från deltagare

Anmälan

Deltagarlänk kommer skickas ut till alla anmälda ca två veckor innan seminariet.

Anmäl senast 1/9 till: signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se