Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställverk 95 – problem med plintar som saknar lödning

Vissa plintar i utdelsskåpet som gränsar mot BISTR-korten saknar lödning. Felet kan leda till glappkontakt och kan vara bra att ta med som möjlig felkälla vid felsökning.

Alstom har upptäckt att vissa plintar i utdelsskåpet som gränsar mot BISTR-korten saknar lödningar inuti plintarna. Det kan leda till glappkontakt med tiden om det inte är kontakt metall-mot-metall.

Vi håller på att utreda vilka skåp i Trafikverkets anläggningar som kan vara påverkade. Det är bra om du som arbetar inom underhåll är medveten om problemet när du felsöker i en anläggning. Problemet med saknade lödningar kan leda till balisfel.

Platsdetalj med metalldelar.
Plint där lödning saknas. Klicka för större bild (jpg, 309 kB) 
Platsdetalj med metalldelar som sitter ihop med lödning på två ställen.
Plint med korrekt lödning. Klicka för större bild (jpg, 320 kB).