Denna nyhet är äldre än 6 månader

ProjectWise - Signaldokumentation Förvaltning Underhåll

Tillägg till ProjectWise Explorer blir tvingande från och med vecka 39.

Detta berör inte dig som använder ProjectWise genom webbläsaren.

För att kunna logga in genom ProjectWise framöver måste ett obligatoriskt tillägg installeras. Om inte detta görs kommer det inte gå att logga in och ett standardmeddelande kommer att visas. Det är alltså inte helt uppenbart för användaren vad som är problemet.

Tillägget finns att ladda ner här: Installationsmedia och handledningar - Bransch (trafikverket.se)

Mer information om detta hittas på https://www.trafikverket.se/projectwise