Signalställverk modell 95

På denna sida hittar du information om signalställverk modell 95.

Signalställverk modell 95 (även kallat Ställverk 95) är ett datorbaserat signalställverk som används för styrning och övervakning av driftplatser med konventionell signalering (ATC2) samt ERTMS. Ställverk 95 styr och övervakar även flera driftplatser inklusive mellanliggande stationssträckor, så kallade utbredda ställverk med elektronisk linjeblockering.

Detaljerad information, i form av manualer, projekteringsunderlag och beslut etcetera finns på Förvaltning Underhåll. För åtkomst till detta material behövs ett användarkonto hos Trafikverket med rätt behörighet.

En handbok för Ställverk 95 har tagits fram för att binda ihop all den information som bland annat finns lagrad på ytan ”Signaldokumentation Förvaltning underhåll”. Information som tidigare fanns på ett antal undersidor till denna sida har nu arbetats in i denna handbok. Handboken finns på Förvaltning underhåll under mappen: Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 95/Handbok