Vidareutveckling för signalställverk modell 65

Här finns information om de vidareutvecklingsprojekt som pågår eller som nyligen har avslutats för signalställverk modell 65.

Pågående vidareutvecklingsprojekt

Specificering och upphandling av tidsfördröjningskomponent till signalställverk
Projektets mål är att ta fram en teknisk specifikation avsedd att användas i en upphandling av ersättare till de nuvarande tidsenheterna. Utifrån specifikationen och dess förutsättningar och begränsningar ska projektet i samråd med projektsponsorn och Trafikverkets Varu- och tjänsteupphandling finna ett lämpligt sätt att upphandla tidsfördröjningskomponenterna. Tidsfördröjningskomponenterna som ska ersättas är:

  • Tidsenhet, ursprungligen avsedd att användas till signalställverk modell 65 och Cst. Den har fast tidsfördröjning, avsedd att monteras på en JRF-plats i relästativet. Det finns tre olika varianter, som har Trafikverkets artikelnummer 0673824 (10 sekunder), 0673825 (60 sekunder) och 0673826 (30 sekunder). Önskemål finns även att ta fram ytterligare en version med 120 sekunders tidsfördröjning.

Avslutade vidareutvecklingsprojekt:

Specificering och upphandling av Vf-enhet till signalställverk modell 65
Se mer detaljer på sidan Tekniska meddelanden.

Utbyte av strömförsörjning för jordad 24V och 48V
Se mer detaljer på sidan Tekniska meddelanden.

Framtagning av ny version av Lamphus (inklusive lamphållare) till spårplan stlv65
Se mer detaljer på sidan Tekniska meddelanden.