PMS-objekt

PMS Objekt är ett windowsbaserat verktyg för analys och design av vägöverbyggnader.

PMS Objekt version 5.0

PMS Objekt är framtaget för att fungera som ett beräkningsverktyg och beslutshjälpmedel. Kontroll av beräkningsresultaten genomförs i programmet med de krav och förutsättningar som finns i
TRVK Väg som grund. PMS Objekt innehåller begränsat stöd för beräkningar som genomförs i enlighet med TRVINFRA 00224 Krav Vägöverbyggnad, Dimensionering och utformning.

Konsekvenser av TRVINFRA 00224 Krav Vägöverbyggnad, Dimensionering och utformning

Vid beräkning av överbyggnader som ska byggas på kohesionsjordar (Materialtyperna 4B, Lera, med underindelning 4C t.o.m. 4E samt 5, Silt med underindelning  5C t.o.m. 5E) måste användaren manuellt göra jämförelser mot kravnivåer som ställs i TRVINFRA 00224 samt genomföra beräkningar med modulen Avancerade funktioner som finns i programmet. Införandet av ett nytt Kravdokument för dimensionering och utformning av vägöverbyggnader (TRVINFRA 00224) innebär att beräkningsmetoderna för utvärdering av vägöverbyggnader på kohesionsjordar har ändrats.

Styvheterna för lager av Förstärkningslagermaterial har justerats därmed ger inte PMS Objekts databas korrekta styvheter för detta material. Användare uppmanas därför att justera dessa styvheter med hjälp av funktionen Eget material som återfinns under menyvalet Eget.

PM Beräkningar med PMS Objekt enligt TRVINFRA 00224 (pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Användaren tar själv ansvar för att krav i beställning, förfrågningsunderlag, tekniska kravdokument  eller tekniska beskrivningar efterföljs. Vidare tar användaren själv ansvar för att de styvheter som anges i TRVINFRA 00224 Krav Vägöverbyggnad, Dimensionering och utformning kapitel 12 används vid beräkning enligt DK2.

PMS Objekt (zip-fil, 412 MB, öppnas i nytt fönster)