Äldre versioner av ATB Väg

Här publiceras de äldre versionerna av ATB VÄG samt VÄG 94 för referensbruk.

ATB VÄG (2000) ersattes av ATB VÄG 2002
Vägunderhåll 2000 ersattes av ATB VÄG.